Trúng ổ ốc bươu vào ngày mưa bão ở miền Tây

David Cường 26/09/2019, 12:13

Mùa mưa hay mùa nước lũ về loại ốc sinh sôi nẩy rất nhiều, nghề bắt ốc bán đã giúp cho hàng ngàn người dân miền Tây.

Nguồn: Hội Ngộ Miền Tây