Láng Sen: Thiên đường xanh giữa Đồng Tháp Mười

Du lịch miệt vườn 17/05/2020, 22:56

Vùng đất ngập nước Láng Sen, khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, được ví như cái "rốn" của Đồng Tháp Mười.