GS Võ Tòng Xuân: “Bắт Chuột Là Việc Của Nông Dân, Không Phải Của Nhà Nước, Cất 30 Tỷ Đi, Để Dân Tự Làm”

Chuyện xóm làng 08/04/2021, 05:45

Liên quan đến việc TP Cần Thơ có kế hoạch chi gần 30 tỷ đồng diệt chuột, GS Võ Tòng Xuân cho rằng, việc bă’t chuột là việc của nông dân, không phải của Nhà nước, hãy để người dân tự làm.