Đi bán nồi cá dảnh kho mía cùng cô thôn nữ cho bà con hàng xóm

Quê hương 24h 04/11/2019, 16:05

Hôm nay, đi giăng câu được nhiều cá dảnh, Cẩm liền kho 1 nồi cá dảnh với mía và quyết định gánh nồi cá dảnh kho mía ra bán dạo quanh xóm.