Nhóm bạn trẻ ở An Giang hẹn nhau “զʊʏếȶ đấʊ” trước cổng chùa

VL 25/01/2021, 16:24

Trên ʍạռɢ Ӽã ɦộɨ lan truyền một đoạn ƈʟɨք ghi lại cảnh 1 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau ra trước 1 ngôi chùa ở An Giang để giải quyết ʍâʊ ȶɦʊẫռ.

Bà cụ 80 tuổi cùng nhóm bạn đi ɖằռ ʍặȶ cô bồ 60 tuổi của chồng 90 tuổi: ‘Ra đây nói chuyện phải trái ‘

Vụ việc có một không hai này đã được vài người đi đường quay phim lại, nhiều cư dân ʍạռɢ không tin được vào mắt mình.

𝔹ê𝕟 𝕔ạ𝕟𝕙 đó, 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕔𝕙ứ𝕟𝕘 𝕜𝕚ế𝕟 𝕤ự 𝕧𝕚ệ𝕔 𝕔ò𝕟 𝕔𝕙𝕠 𝕓𝕚ế𝕥, ‘𝕋𝕦𝕖𝕤𝕕𝕒𝕪' 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕔â𝕦 𝕔𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 𝕝à 𝕞ộ𝕥 𝕔ụ 𝕓à đã 𝟞𝟘 𝕥𝕦ổ𝕚, đã 𝕕ù𝕟𝕘 𝕟𝕙𝕚ề𝕦 ‘𝕔ô𝕟𝕘 𝕔ụ 𝕙ỗ 𝕥𝕣ợ' 𝕟𝕙ư ℝ𝕠𝕔𝕜𝕖𝕥 𝟙𝕙 𝕧à 𝕘𝕖𝕝 𝕓ô𝕚 𝕥𝕣ơ𝕟 𝕔𝕙𝕠 𝕔ụ ô𝕟𝕘.

𝕋𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕔𝕝𝕚𝕡 đượ𝕔 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕔𝕙ứ𝕟𝕘 𝕜𝕚ế𝕟 𝕘𝕙𝕚 𝕝ạ𝕚, 𝕞ộ𝕥 𝕔ụ 𝕓à 𝕜𝕙𝕠ả𝕟𝕘 𝟠𝟘 𝕥𝕦ổ𝕚 đ𝕒𝕟𝕘 𝕥ỏ 𝕣𝕒 𝕧ô 𝕔ù𝕟𝕘 𝕥ứ𝕔 𝕘𝕚ậ𝕟, đứ𝕟𝕘 𝕘𝕚ữ𝕒 𝕡𝕙ố 𝕔𝕙ỉ 𝕥𝕣ỏ 𝕣ồ𝕚 𝕔𝕙ử𝕚 𝕓ớ𝕚: “Đâ𝕪 𝕝à 𝕔𝕙ồ𝕟𝕘 𝕥𝕒𝕠. 𝕄à𝕪 𝕞𝕦ố𝕟 𝕩ấ𝕦 đẹ𝕡 𝕘ì 𝕥𝕙ì 𝕔ũ𝕟𝕘 𝕔𝕙ẳ𝕟𝕘 𝕡𝕙ả𝕚 𝕔𝕙ồ𝕟𝕘 𝕞à𝕪….”

ℍà𝕟𝕙 độ𝕟𝕘 𝕔ủ𝕒 𝕓à 𝕟𝕘𝕒𝕪 𝕝ậ𝕡 𝕥ứ𝕔 𝕥𝕙𝕦 𝕙ú𝕥 𝕤ự 𝕔𝕙ú ý 𝕔ủ𝕒 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕕â𝕟 𝕙𝕚ế𝕦 𝕜ỳ 𝕩𝕦𝕟𝕘 𝕢𝕦𝕒𝕟𝕙. 𝕂𝕙ô𝕟𝕘 𝕔𝕙ỉ đ𝕚 𝕞ộ𝕥 𝕞ì𝕟𝕙, 𝕔ụ 𝕓à 𝕔ò𝕟 𝕕ẫ𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕟𝕙ó𝕞 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕡𝕙ụ 𝕟ữ 𝕥𝕣𝕦𝕟𝕘 𝕟𝕚ê𝕟 đ𝕚 𝕔ù𝕟𝕘, 𝕥ớ𝕚 𝕥ậ𝕟 𝕟ơ𝕚 𝕔𝕠𝕟 𝕘𝕚á𝕡 𝕥𝕙ứ 𝟙𝟛 đ𝕒𝕟𝕘 ở để 𝕟ó𝕚 𝕔𝕙𝕦𝕪ệ𝕟, “𝕕ằ𝕟 𝕞ặ𝕥”.

ℂụ 𝕓à 𝟠𝟘 𝕥𝕦ổ𝕚 𝕥ứ𝕔 𝕘𝕚ậ𝕟 𝕞ắ𝕟𝕘 𝕔𝕙ử𝕚 𝕘𝕚ữ𝕒 𝕡𝕙ố. ℂò𝕟 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕡𝕙ụ 𝕟ữ 𝟞𝟘 𝕥𝕦ổ𝕚 đượ𝕔 𝕔𝕙𝕠 𝕝à 𝕟𝕘𝕠ạ𝕚 𝕥ì𝕟𝕙 𝕧ớ𝕚 𝕔ụ ô𝕟𝕘 𝟡𝟘 𝕥𝕦ổ𝕚 𝕥𝕙ì 𝕧ẫ𝕟 𝕔𝕙ư𝕒 𝕩𝕦ấ𝕥 𝕙𝕚ệ𝕟.

𝕋𝕙𝕖𝕠 𝕝ờ𝕚 𝕔𝕙𝕚𝕒 𝕤ẻ 𝕔ủ𝕒 𝕞ộ𝕥 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕤ố 𝕟𝕘ườ𝕚 đ𝕚 𝕔ù𝕟𝕘 𝕔ụ 𝕓à 𝕥𝕙ì 𝕔ụ ô𝕟𝕘 𝕟ă𝕞 𝕟𝕒𝕪 đã 𝕘ầ𝕟 𝟡𝟘 𝕥𝕦ổ𝕚. ℂụ 𝕓à 𝕥𝕙ườ𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕪ê𝕟 𝕔𝕙𝕠 ô𝕟𝕘 𝕕ù𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕦ố𝕔 𝕓ổ 𝕥𝕣ợ 𝕟ê𝕟 𝕟𝕙𝕦 𝕔ầ𝕦 𝕞ỗ𝕚 𝕝ú𝕔 𝟙 𝕥ă𝕟𝕘 𝕔𝕒𝕠, 𝕧𝕚ệ𝕔 ô𝕟𝕘 𝕥ì𝕞 𝕥ớ𝕚 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕥𝕣ẻ 𝕙ơ𝕟 𝕝à đ𝕚ề𝕦 𝕜𝕙ó 𝕥𝕣á𝕟𝕙 𝕜𝕙ỏ𝕚.

“𝔹à ấ𝕪 đ𝕚 đâ𝕦 𝕣ồ𝕚, 𝕟ó𝕚 𝕔𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 để 𝕔á𝕔 𝕓à 𝕓𝕚ế𝕥. Ở 𝕥ậ𝕟 ℍả𝕚 ℙ𝕙ò𝕟𝕘 𝕣𝕒, 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕥𝕙è𝕞 ɢɦɛռ, ɢɦɛռ 𝕧ớ𝕚 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕘𝕚à 𝕝à𝕞 𝕘ì, 𝕟ó𝕚 𝕔𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 𝕥𝕙ô𝕚”, 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕡𝕙ụ 𝕟ữ đ𝕚 𝕔ù𝕟𝕘 𝕡𝕙â𝕟 𝕥𝕣ầ𝕟 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕔𝕝𝕚𝕡.

ℕ𝕘ườ𝕚 𝕡𝕙ụ 𝕟ữ đ𝕚 𝕔ù𝕟𝕘 𝕔𝕙𝕚𝕒 𝕤ẻ 𝕔â𝕦 𝕔𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 𝕜𝕙ó 𝕥𝕚𝕟 𝕟à𝕪 𝕧ớ𝕚 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕕â𝕟 𝕔𝕙ứ𝕟𝕘 𝕜𝕚ế𝕟 𝕩𝕦𝕟𝕘 𝕢𝕦𝕒𝕟𝕙.

ℂư 𝕕â𝕟 𝕞ạ𝕟𝕘 𝕓ì𝕟𝕙 𝕝𝕦ậ𝕟 𝕧ề 𝕧ụ đá𝕟𝕙 𝕘𝕙𝕖𝕟 𝕟à𝕪.

𝕄à𝕟 𝕟ó𝕚 𝕔𝕙𝕦𝕪ệ𝕟 𝕙𝕪 𝕙ữ𝕦 𝕜𝕙𝕚ế𝕟 𝕔ả 𝕜𝕙𝕦 𝕡𝕙ố 𝕩ô𝕟 𝕩𝕒𝕠, 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕥𝕒 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕟𝕘ừ𝕟𝕘 𝕔ả𝕞 𝕥𝕙á𝕟 𝕧à 𝕜𝕙ó 𝕥𝕚𝕟 𝕧à𝕠 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕘ì đ𝕒𝕟𝕘 𝕩ả𝕪 𝕣𝕒 𝕥𝕣ướ𝕔 𝕞ắ𝕥.

Đíƈɦ ȶɦâռ Thứ trưởng Bộ ƈôռɢ ǟռ chỉ đạo tỉnh Bình Dương χử ℓý nghiêm kẻ ȶấռ ƈôռɢ ռữ ֆɨռɦ sau ᴠᴀ ᴄʜạᴍ

Thứ trưởng Bộ ƈôռɢ ǟռ chỉ đạo ƈôռɢ ǟռ tỉnh Bình Dương khẩn trương củng cố hồ sơ và χử ℓý ɴɢʜɪêᴍ đối với Lê Tấn Thành về ʜàɴʜ ᴠɪ đáռh đậᴘ ռữ ֆɨռɦ sau ᴠᴀ ᴄʜạᴍ.

𝕋𝕙ứ 𝕥𝕣ưở𝕟𝕘 𝔹ộ ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕔𝕙ỉ đạ𝕠 ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥ỉ𝕟𝕙 𝔹ì𝕟𝕙 𝔻ươ𝕟𝕘 𝕜𝕙ẩ𝕟 𝕥𝕣ươ𝕟𝕘 𝕔ủ𝕟𝕘 𝕔ố 𝕙ồ 𝕤ơ 𝕧à 𝕩ử 𝕝ý 𝕟𝕘𝕙𝕚ê𝕞 đố𝕚 𝕧ớ𝕚 𝕃ê 𝕋ấ𝕟 𝕋𝕙à𝕟𝕙 𝕧ề 𝕙à𝕟𝕙 𝕧𝕚 đá𝕟𝕙 đậ𝕡 𝕟ữ 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕤𝕒𝕦 𝕧𝕒 𝕔𝕙ạ𝕞.

𝕋𝕙ứ 𝕥𝕣ưở𝕟𝕘 𝔹ộ ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 ℕ𝕘𝕦𝕪ễ𝕟 𝔻𝕦𝕪 ℕ𝕘ọ𝕔 đã 𝕔ó ý 𝕜𝕚ế𝕟 𝕔𝕙ỉ đạ𝕠 ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥ỉ𝕟𝕙 𝔹ì𝕟𝕙 𝔻ươ𝕟𝕘 𝕜𝕙ẩ𝕟 𝕥𝕣ươ𝕟𝕘 𝕔ủ𝕟𝕘 𝕔ố 𝕙ồ 𝕤ơ 𝕧à 𝕩ử 𝕝ý 𝕟𝕘𝕙𝕚ê𝕞 𝕃ê 𝕋ấ𝕟 𝕋𝕙à𝕟𝕙 (𝟚𝟡 𝕥𝕦ổ𝕚, 𝕟𝕘ụ ở 𝕋ℙ 𝕋𝕙ủ 𝔻ầ𝕦 𝕄ộ𝕥) 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕢𝕦𝕪 đị𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕡𝕙á𝕡 𝕝𝕦ậ𝕥.

ƈôռɢ ǟռ TP Thủ Dầu một đang hoàn tất hồ sơ khởɪ ᴛố Thành

𝕋𝕙ứ 𝕥𝕣ưở𝕟𝕘 𝔹ộ ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕔𝕙ỉ đạ𝕠 ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥ỉ𝕟𝕙 𝔹ì𝕟𝕙 𝔻ươ𝕟𝕘 𝕜𝕙ẩ𝕟 𝕥𝕣ươ𝕟𝕘 𝕔ủ𝕟𝕘 𝕔ố 𝕙ồ 𝕤ơ 𝕧à 𝕩ử 𝕝ý 𝕟𝕘𝕙𝕚ê𝕞 đố𝕚 𝕧ớ𝕚 𝕃ê 𝕋ấ𝕟 𝕋𝕙à𝕟𝕙 𝕧ề 𝕙à𝕟𝕙 𝕧𝕚 đá𝕟𝕙 đậ𝕡 𝕟ữ 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕤𝕒𝕦 𝕧𝕒 𝕔𝕙ạ𝕞.

𝕋𝕙ứ 𝕥𝕣ưở𝕟𝕘 𝔹ộ ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 ℕ𝕘𝕦𝕪ễ𝕟 𝔻𝕦𝕪 ℕ𝕘ọ𝕔 đã 𝕔ó ý 𝕜𝕚ế𝕟 𝕔𝕙ỉ đạ𝕠 ℂô𝕟𝕘 𝕒𝕟 𝕥ỉ𝕟𝕙 𝔹ì𝕟𝕙 𝔻ươ𝕟𝕘 𝕜𝕙ẩ𝕟 𝕥𝕣ươ𝕟𝕘 𝕔ủ𝕟𝕘 𝕔ố 𝕙ồ 𝕤ơ 𝕧à 𝕩ử 𝕝ý 𝕟𝕘𝕙𝕚ê𝕞 𝕃ê 𝕋ấ𝕟 𝕋𝕙à𝕟𝕙 (𝟚𝟡 𝕥𝕦ổ𝕚, 𝕟𝕘ụ ở 𝕋ℙ 𝕋𝕙ủ 𝔻ầ𝕦 𝕄ộ𝕥) 𝕥𝕙𝕖𝕠 𝕢𝕦𝕪 đị𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕡𝕙á𝕡 𝕝𝕦ậ𝕥.