Học sinh tiểu học ca vọng cổ tặng thầy cô cực hay

Quốc Việt 10/03/2020, 15:42

Học sinh tiểu học ca vọng cổ tặng thầy cô cực hay khiến cả trường vỗ tay không ngớt.

Nhạc Tài Tử Nam Bộ có từ đầu thế kỷ 20. Nền âm nhạc này được thành hình nhờ các nhạc sĩ và quan lại từ Huế vào sinh sống trong nam. Loại nhạc này cũng còn chịu nhiều ảnh hưởng của các âm điệu nhạc của các xứ Quảng Nam, Quảng Ngãi.Thí dụ, những bài hát lý từ xứ Quảng. Tuy chịu ảnh hưởng sâu, nhưng cung điệu cùng giọng hát khi vào nam đã thay đổi rất nhiều. Vì xuất phát từ nền nhạc Huế nên nhạc Tài Tử Nam Bộ là một nền âm nhạc dồi dào, bác học, có lý thuyết hản hòi.Các âm điệu, nghệ thuật ứng tác, ứng tấu, tô điểm hoa lá đều có cả.