Đi theo các cô thôn nữ hỗ trợ những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho những trẻ em khuyết tật

David Cường 01/11/2019, 15:32

Chân thành cám ơn tấm lòng nhân ái của chú Chau Do và chị Amy Phụng đã dang rộng vòng tay ấm áp giúp đỡ 22 bé còn hoàn cảnh đặc biệt bị khuyết tật từ nhỏ.

Xem Thêm: Cùng cô thôn nữ thay mặt cho cô Anita Rose Trinh giúp 3 bé có hoàn cảnh mồ côi rất đáng thương