Cần Thơ: Bắt giam đối tượng đánh đại uý công an trước quán bar

VL 10/10/2020, 05:08

Trong khi đang giải quyết vụ xô xát trước quán bar, Đại úy Vũ Duy Quyền, công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bị nam thanh niên say xỉn lao tới tấn công nhằm giải vây cho bạn.

??à? 8-10, ℭơ ???? ℭ?Đ? ℭô?? ?? ??ậ? ???? ??ề? (?? ℭầ? ??ơ) đã ??ở? ?ố ?ị ???, ?ắ? ?ạ? ???? ℌ?ỳ?? ℭô?? Đứ? (21 ??ổ?; ??ụ ?ã ?ỹ ??á??, ???ệ? ????? Đ?ề?, ?? ℭầ? ??ơ) đ?ề? ??? ?ề ?à?? ?? ??ố?? ??ườ? ??? ?à?? ?ô?? ?ụ.
?ạ? ?ơ ???? ?ô?? ??, ??? ????? ??ê? ???? ??ậ? đã ?ố?? ???ề? ?ượ? ??? ?à ?ả? ?? ?ô ?á? ?ạ? ??á? ???, ?ì ??ấ? đạ? ú? ?ô?? ?? đ??? ??ố?? ??ế ?ạ? ?ì?? ?ê? ?ô?? ?ớ? đá??.

Huỳnh Công Đức. Ảnh: Công an Cần Thơ

???? ?ế? ??ả đ?ề? ???, ????? 19-9, ℭô?? ?? ??ườ?? ℭá? ??ế ??ậ? đượ? ??? ?á? ?ó ?ụ đá?? ???? ?â? ?ấ? ??ậ? ?ự ?ạ? ?ộ? ??á? ??? ??ê? đườ?? ??ầ? ??ú. ?ã?? đạ? ℭô?? ?? ??ườ?? ℭá? ??ế ??â? ?ô?? đạ? ú? ?ũ ??? ???ề? ?à ??ượ?? ú? ????ễ? ??? ????? ?ù?? ?ự? ?ượ?? ?ả? ?ệ ?â? ??ố ??ố?? ??ệ? ??ườ??. ??ữ?? ??ườ? ?à? ???ệ? ?ụ đã đư? ?ạ? ??â? ?ị đá?? ?ề ??ụ ?ở ?à? ??ệ?.
Đạ? ú? ???ề? ?ù?? ?ớ? 2 ??ườ? ??á? ở ?ạ? ??á? ??? ?ử ?ý ?ụ ??ệ?. Đứ? ?ấ? ??ờ ?ừ ??í? ??? ??? ?ớ? đá?? ?à? ?ù?? ?ổ ?à ??ậ? ??ã đạ? ú? ???ề? ??ố?? đườ??, ??? đó ?ỏ ??ạ?. Đạ? ú? ???ề? ????? ??ó?? ?ù?? ?ớ? ?ự? ?ượ?? ?à? ???ệ? ?ụ đ?ổ? ????, ??ố?? ??ế Đứ? ???? ??? ?ự? ??ợ đê?.

?à? ??ệ? ?ớ? ?ô?? ??, Đứ? ??ừ? ??ậ? đã ?ố?? ???ề? ?ượ? ??? ?à ?ả? ?? ?ô ?á? ????? ??á? ???. Đứ? ??ấ? đạ? ú? ???ề? đ??? ??ố?? ??ế ?ộ? ??ườ? ?ạ? ????? ??ó? ?ê? ??? ?ớ? đá?? để ??ả? ?ứ? ??? ?ạ?, ??? đó ?ỏ ??ạ? ??ư?? ??ô?? ???á?. Đứ? ?ừ?? ?ó ??ề? á? ?ề ?ộ? ?ướ? ??ậ? ?à? ?ả?.